Vice aktualit

Radiostanice CP

Radiostanice CP040,140,160,180


Společnost Motorola představuje řadu Commercial Series, budoucnost radiostanic. Nové modely výkonných mobilních radiostanic pro pracovní skupiny, které potřebují zůstat neustále v kontaktu, doplňují čtyři výkonné radiostanice pro komunikaci z pohyblivého nebo z pevného pracoviště.

Motorola CP ilustrace
Jednoduché použití
Používání výkonných radiostanic Commercial Series je naprosto přirozené. K tomu slouží tvarovaná tlačítka, robustní otočný knoflík pro volbu kanálu a knoflík pro zapnutí/vypnutí a nastavení hlasitosti. K dalšímu zjednodušení komunikace jsou všechny radiostanice vybaveny dvěma programovatelnými tlačítky (čtyřmi u modelů CP160,180), která lze nastavit na okamžitý přístup k nejpoužívanějším funkcím.
Tříbarevná kontrolka LED indikuje provozní stav radiostanice, což usnadňuje práci i v hlučném prostředí.


Cílená komunikace
Radiostanice Commercial Series jsou vybaveny 16, 32 nebo 64 kanály (podle modelu). Ty slouží buď ke komunikaci s celým týmem, jednou pracovní skupinou nebo pro rozhovor mezi čtyřma očima v případě složitějších nebo citlivých problému.
Stisk jediného tlačítka a funkce „repeater talk around“ umožňuje uživatelům zůstat v kontaktu, i když retranslační stanice (převaděč) pro jejich oblast přestane fungovat, nebo když se dostanou z jeho dosahu. To je zejména užitečné při výpadcích dodávek elektrické energie, k nimž velmi často dochází právě v okamžicích, kdy je komunikace nejdůležitější.
Funkce „monitor“ umožňuje vyhnout se rušení ostatních uživatelů, protože lze zkontrolovat, zda kanál není obsazen jiným hovorem předtím, než jej použijete.


Kvalita a spolehlivost
Všechny radiostanice řady Commercial Series jsou konstruovány podle přísné americké normy MIL spec 810F a plně vyhovují normě IP54 pro ochranu před vlivy prostředí. Prošly rovněž zrychleným testem životnosti (Motorola Accelarated Life Test), který simuluje pět let náročného užívání v terénu.
Technologie hlasové komprese společnosti Motorola s názvem X-PandTM nabízí uživatelům příjem vynikající kvality stisknutím jediného tlačítka. Pokud by bylo nevhodné nebo nebezpečné, aby uživatelé hovořili nahlas, lze použít funkci „whisper“ (šeptání). Ta umožňuje čistý přenos i velmi tichým vzkazů.
Při pádu radiostanice se uplatní nový bezpečnostní zámek baterie, který zajistí, že zůstane upevněna k radiostanici a uživatel je tak stále v kontaktu se svým týmem.


Výhody pro Váš rozpočet

Radiostanice řady Commercial Series nabízejí velké množství funkcí a jejich tvar je klasický a ergonomický. Další výhodou je, že uživatelé radiostanic značky Motorola jako P-Series, Alpha Series a GP300 mohou ve spojení s výrobky této řady využít již dříve zakoupené příslušenství a ušetřit tak nejen peníze, ale i čas. V důsledku vyšší spolehlivosti radiostanic Commercial Series jsou přitom náklady na údržbu zanedbatelné.
Všechny radiostanice se dodávají se standardní baterií NiMH, stolní nabíječkou s napájecím zdrojem pro jednu stanici, úchytkou na opasek a anténou. CP140


Zůstaňte v kontaktu
Měnitelné nastavení spotřeby (vysoká/nízká) umožňuje prodloužit životnost baterie až na 13 hod na jedno nabití (při použití baterie NiMH, která je součástí dodávky). Při použití vysokokapacitní baterie Li lon lze životnost prodloužit až na 19 hod. Jsou-li uživatelé blízko u sebe, přepněte radiostanici na nízkou potřebu. Menší dosah totiž vyžaduje méně elektrické energie.
Funkce „escalert“ slouží k prevenci změškaných hovorů. Je-li zapnuta, zesiluje se postupně vyzvánění až do chvíle, kdy na hovor zareagujete. Funkce „scan“ a „priority scan“ umožňují prohledávání kanálů s cílem zajistit, aby uživatel nezmeškal důležité vzkazy.


Flexibilita komunikace
Radiostanice CP140, CP160 a CP180 podporují doplňkové desky s rozhraním PROIS. To umožňuje rozšířit funkce radiostanice vložením doplňkových desek vyráběných certifikovanými aplikačními partnery společnosti Motorola. Jedná se o základní šifrování, agregaci portů (trunking, jako např. SmarTrunk) a datové aplikace.
Pokud to rozhraní podporuje, mohou všechny radiostanice přijímat telefonní hovory. Z radiostanic CP160a CP180 lze navíc také telefonovat. To je ideální pro spojení s kolegy v kanceláři, zákazníky a dodavateli.


Přizpůsobitelná
K radiostanicím CP140, CP160 a CP180 je k dispozici široká škála příslušenství pro nabíjení, zvuk a nošení. Lze je tak přizpůsobovat potřebám jednotlivých uživatelů.
Při použití náhlavní soupravy s aktivací hlasem (VOX) má uživatel volné ruce a může tak během komunikace pokračovat v rozdělané práci.


Další funkce
- blokování obsazeného kanálu
- dočasné odstranění kanálu při zapnutém prohledávání – SCAN
- kanál pouze pro příjemRadiostanice CP040
- časovač s proměnlivou funkcí time-out
 

Radiostanice CP040

Tato radiostanice představuje komerční sérii semiduplexních radiostanic nové generace. Nové přenosné radiostanice jsou pro pracovní týmy, kteří potřebují být na dosah kdekoli, kde se nacházejí. Radiostanice pracuje až ve čtyřech skupinách.

Jednoduché použití
Užívání CP040 je přirozené a jednoduché, stačí stisknout tlačítko a mluvit. Jedním otočným knoflíkem na radiostanici se přepínají kanály a druhým se zvyšuje a snižuje hlasitost. O změně informuje světelná LED kontrolka. Kromě toho můžou být dvě programovatelná tlačítka nastavena tak, aby okamžitě a úspěšně poskytla čtyři nejvíce používané programy, což dělá komunikaci ještě jednodušší.

Cílená komunikace
Se čtyřmi kanály se můžete spojit s celým týmem nebo přeladit na jiný kanál, kde můžete prodiskutovat problém bez toho, aniž by vás ostatní členové týmu slyšeli.

Být v kontaktu
Na radiostanicích CP040 je možnost nastavení vysokého i nízkého výkonu. Díky tomu uživateli vydrží až 19 hodin při jednoduchém nabití. Tohoto docílíte přepnutím na nízký výkon, když je uživatel blízko u ostatních uživatelů (vlnové pásmo je zredukováno, tudíž je požadováno méně energie).
Ztraceným zprávám se vyhnete funkcí scanu, který vyhledá aktivitu na všech 4 kanálech.

Kvalita
Navrhnuto a sestaveno podle americké normy MIL, zvláště 810F překonává normu pro ochranu prostředí IP54. CP040 také prošly testy životnosti Motorola Accelerated. Tento test kopíruje 5 let neustálého užívání přístroje v térénu.

Kvalita Audio
Motorola, která vede na trhu, těží ze zkušeností v navrhování a výrobě semiduplexních radiostanic. U nových radiostanic CP040 dokazuje výbornou audio kvalitu díky technologii ve formátu komprese audio signálu X-pand.


Radiostanice CP140Radiostanice CP 140 160 180

Radiostanice CP140 je vybavena 16-ti komunikačními kanály. Proto je vhodná pro pracovníky menších organizací, kteří potřebují hospodárně komunikovat se svými kolegy a nadřízenými. Potřebují-li uživatelé prodiskutovat složitější záležitosti mezi čtyřma očima, mohou se přepnout na jiný kanál.
 

Radiostanice CP160

Tato radiostanice je určena pro vedoucí pracovníky, kteří potřebují komunikovat s několika pracovními týmy a jejich manažery. Obsahuje 32 kanálů a je vybavena osmiznakovým podsvětleným displejem s deseti snadno pochopitelnými ikonami. Tlačítka nahoru/dolů usnadňují procházení nabídkami a navázání kontaktu s týmy nebo jednotlivci. Uživatel je o totožnosti volajícího informován pomocí „identifikace kanálu“, jenž se zobrazuje na displeji.


Radiostanice CP180

Radiostanice CP180 je určena pro manažery a pracovníky větších organizací. Obsahuje 64 komunikačních kanálů a nabízí tak maximální flexibilitu. Je vybavena osmiznakovým podsvětleným displejem s deseti snadno pochopitelnými ikonami. Plnohodnotná klávesnice umožňuje okamžité soukromé hovory mezi čtyřma očima nebo hovory v rámci skupiny. Usnadňuje přístup k nabídkám a seznamu kontaktů, který slouží jako adresář. Uživatel je o totožnosti volajícího informován pomocí „identifikace kanálu“, jenž se zobrazuje na displeji. Klávesnici lze přizpůsobit tak, aby umožňovala rychlé vytáčení nejčastěji volaných jednotlivců a skupin obdobně jako v případě klasického telefonu. Zámek klávesnice chrání před nechtěnými hovory a změnou nastavení v důsledku stisku klávesnice. Uživatel je tak stále v kontaktu s ostatními.


Přenosné radiostanice Commercial Series společnosti Motorola jsou zkonstruovány podle požadavků zákazníků. Ti chtějí hospodárné řešení, které je ergonomické a obsahuje praktické funkce. Radiostanice jsou tak zvlášť vhodné k použití v následujících sektorech:


Zemědělství
Přenosné radiostanice Commercial Series perfektně splňují požadavky malých a středních zemědělců, kde pracovníci musí zůstat v kontaktu v rámci rozlehlých oblastí. Je jedno, zda je to během setí, sklizně, krmení hospodářských zvířat nebo při opravě ohrad.


Sklady a výroba
Zpožděná dodávka, naléhavý úkol vyžadující změnu priorit, porucha výrobní nebo balicí linky… To vše se lépe zvládá, jsou-li všichni členové týmu o všem informováni. Přenosné radiostanice Commercial Series společnosti Motorola jsou nástrojem, který to umožňuje.


Bezpečnost

Bezpečnostní služby jsou významným odvětvím v rychle se měnícím světě, kde lze těžko něco předvídat. Tyto služby již dlouhou dobu oceňují význam radiokomunikace. Přenosné radiostanice Commercial Series umožňují veškeré typy komunikace (mnoha lidí nezájem, dvou lidí i jednoho člověka s mnoha příjemci) a umožňují tak udržení kontaktu strážců mezi sebou navzájem i s dispečinkem. Příslušenství umožňuje komunikovat bez použití rukou a omezení pohybu. Spony na baterie, které se snadno upevňují, zabraňují oddělení radiostanice a baterie, dojde-li během obchůzky k jejich pádu.


Místní správa a samospráva
Řízení městských center, údržba komunikací a veřejných prostranství, doplňkové služby pro obyvatelstvo – to jsou stále rostoucí požadavky na poskytovatele komunálních služeb. Komunikační nástroj musí být stejně flexibilní jako jeho uživatel, aby ta spousta úkolů byla provedena včas a při dodržení rozpočtu. To je oblasti, kde se nejlépe uplatní přenosné radiostanice Commercial Series.
RASPRO s.r.o., Mobil: +420 602 516 700, Email: raspro@raspro.cz Created by LUVR s.r.o.