Digitální radiostanice - systém MOTOTRBO

Do systému MOTOTRBO patří následující produkty:brázek digitální radiostanice


Popis profesionálního systému obousměrné radiové digitální komunikace:


• Nabízí vše, co je nezbytné k uspokojení základních i kritických komunikačních potřeb široké škály uživatelůpřenosné radiostanice, mobilní radiostanice, opakovače, příslušenství, aplikace a služby.
• Díky využití technologie časového multiplexu TDMA nabízí dvojnásobnou komunikační kapacitu za cenu jedné licence. Druhé volání nevyžaduje druhý opakovač, takže zákazník ušetří na vybavení.
• Na jednom licencovaném kanálu 12,5 kHz může být dvojnásobný počet uživatelů.
• Možnost hlasového a datového přenosu zvyšuje efektivitu provozu a umožňuje využití celé řady různých aplikací. Program Motorola Application Partner Program nabízí zákazníkům a systémovým integrátorům přístup k těmto vyspělým funkcím a možnost plně zužitkovat jejich investice
• Čistší hlasová komunikace s větším dosahem než srovnatelné analogové radiostanice, bez rušení a šumů.
• Prodloužená výdrž akumulátorů. Digitální obousměrné radiostanice s technologiíTDMA mohou pracovat až o 40 % déle při jednom nabití oproti běžným analogovým radiostanicím.
• Lze rozšířit o řadu dalších funkcí, včetně vysílání dat a dalších možností signalizace volání.
• Snadný přechod z analogového režimu na digitálníMOTOTRBO umí pracovat v obou režimech.
• Odpovídá vojenským specifikacím USA Č. 810 C, D, E a F a přenosné modely mají krytí IP57 (ponoření do vody). Systém dále splňuje standardy značky Motorola pro odolnost a spolehlivost.
• Automatická údržba akumulátorů, optimalizace životního cyklu a maximalizace délky hovoru díky energetickému systému IMPRESTM
 

Pro koho je systém MOTOTRBO určen:


Integrovaná, efektivní a spolehlivá komunikace je pro výkonnost v terénu důležitější než kdy dříve. Podniky a organizace, které mají pracovníky v terénu, potřebují komunikační řešení, jehož prostřednictvím mohou snadno a s nízkými náklady být neustále v kontaktu. MOTOTRBO je určeno pro různé sektory, např.:
• obce a státní správa
• městská policie
• výroba
• doprava
• stavebnictví
• soukromé účely
• rekreační střediska
• energetika a provozovatelé inženýrských sítí.
 

Proč systém obousměrné radiové digitální komunikace?


Profesionální obousměrné digitální radiové systémy pracující vlicencovaném spektru obsahují funkce, které jiné mobilní technologie nemají. Díky tomu jsou perfektními služebníky organizací, které potřebují cenově dostupné, pružné a vysoce spolehlivé řešení svýkonností a dosahem, jež jsou k dispozici pouze v licencovaných pásmech.
Řešení lze upravit tak, aby odpovídalo konkrétním požadavkům zákazníka na pokrytí a funkce. Už se nemusíte spoléhat na často poruchové a vždy nákladnější veřejné sítě. Investice do obousměrného radiového systému se obvykle vrátí už po 18 měsících, na rozdíl od veřejnýchGSM nebo podobných služeb, kde je nutné provádět pravidelné měsíční platby.
 

Nový svět digitální radiokomunikace


Analogové obousměrné radiové systémy nacházejí široké uplatnění ve všech oborech lidské činnosti a každý den prokazuji svoj důležitost. V současné době se objevuje nová platforma, s jejíž pomocí mohou uživatelé dosáhnout ještě vyšší výkonnosti a produktivity. Za touto novou platformou stojí digitální technologie.

Celá řada organizací už dnes potřebuje více, než je jim analogový systém schopen nabídnout. Licencované kanály jsou přeplněné, ovšem vaši zákazníci požadují větší kapacitu. Vedle hlasové komunikace vyžaduji i přístup k datům, aby mohli zlepšit svou produktivitu a reakceschopnost. Digitální radiové systémy představují účinnou a pružnou platformu, kterou lze přizpůsobit tak, aby pokryla, případně převýšila takové potřeby Řada MOTOTRBO poskytuje vašim zákazníkům celou řadu výhod

rozšířené digitální hlasové,
datové a ovládací funkce, přenášené přes přidělený výřez vysokofrekvenčního spektra. Profesionální zákazníci si uvědomujÍ, že by jejich pracovníci v terénu mohli být produktivnější, kdyby
měli vedle možnosti hlasové komunikace i bezdrátový přístup k aplikacím, jako JSou např. textové zprávy nebo lokalizační služby. S digitálním obousměrným radiovým systémem můžete dosáhnout vyšší kapacity a pružnosti, nezbytné k provozování takových aplikací
nižší náklady na licence a vybavení.
V digitálních obousměrných radiových systémech pracujícich s technologií časového multiplexu (angl Time-Division MultipleAccess, neboli TOMA) se vytvářejÍ dva virtuální kanály v jediném licencovaném kanálu 12,5 kHz. Díky tomu je k dispozici dvojnásobek kapacity za cenu jedné licence. Protože však ve skutečnosti existuje pouze jediný "reálný" kanál, není pro druhé volání (nebo datový přenos) nutný druhý opakovač.
čistší hlasová komunikace
při větším pokrytí Jakmile se síla signálu se vzdáleností sníží, digitální technologie opravy chyb zajistí přesný přenos jak v hlasovém provozu, tak i datovém s téměř nulovou ztrátou i v rozsáhlejší oblasti.
potlačení ruchů, šumu a hluku.
Při poklesu síly analogového signálu dochází k jeho zkreslování a vzniku slyšitelných ruchů a šumů. Naproti tomu digitální přijírnače jednoduše odmítnou cokoliv, co interpretují jako chybu Díky tomu je na přijrnove straně
komunikace lépe slyšitelná i v hlučném prostředí
prodloužená životnost akumulátorů.
Při každém jednotlivém digitálním přenosu se využívá pouze polovina energie nutné pro přenos v analogovém systému při stejném příkonu - přenosné radiostanice MOTOTRBO tak mají mnohem delší výdrž na jedno nabití
akumulátorů.
další funkce.
Společnosti, které spravují vozový park (jako je např. taxislužba nebo autobusová doprava), nebo servisní
pracovníci pracujicí v terénu při instalaci nebo opravách různých zařízení hledajÍ způsob, jak zlepšit služby zákazníkům. Dispečeři potřebuji mít možnost snadno a rychle lokalizovat pracovníka nebo vozidlo, aby společnost mohla rychleji reagovat na požadavky zákazníků. Díky integrovanému GPS a vývojovému programu Application Partner Programme budou mít k dispozici, co potřebuji.
snadný přechod.
Řada organizací si prostě nemůže dovolit kompletní výměnu existujici infrastruktury Schopnost systému MOTOTRBO pracovat v analogovém i digitálním režimu dovoluje plynulý a dobře naplánovaný přechod v takovém tempu, jak to vyhovuje vašim zákazníkům, bez jakýchkoliv příliš rychlých a nepromyšlených změn.
(V analogovém režimu nejsou digitální funkce k dispozici)
mimořádný přínos. Všechny organizace samozřejmě chtéjí maximálně zužitkovat své investice - včetně co nejkratší návratnosti vynaložených prostředků. Cenová dostupnost a skvělá výkonnost profesionálního obousměrného digitálního radiového systému MOTOTRBO nejlépe splňuje tyto požadavky.
 

Rozšiřování funkcí


K rozšiřování funkcí produktu MOTOTRBO lze využít vložené funkce a partnerský program Application Partner Programme Aplikační partner MOTOTRBO získá přístup k vývojářským sadám, s jejichž pomocí si bude moci upravit řešení konkrétně podle svých potřeb. K dispozici je celá řada takových sad pro různé služby.

System MOTORTRBO

Lokalizační služby
Lokalizační služba umožňuje sledovat jak pracovníky, tak majetek, jako JSou např. vozidla. Využívá se zde přijímač GPS zabudovaný do přenosných i mobilních radiostanic, jenž doplňuji softwarové aplikace od jednoho z mnoha aplikačních partnerů MOTOTRBO.

Přenosné a mobilní radiostanice vybavené přijirnacern GPS lze nakonfigurovat tak, aby své geografické souřadnice vysílaly v předem nastavených intervalech, na požádání a v tísňové situaci. Softwarové aplikace zobrazují dispečerovi polohu a pohyb jednotlivých vozidel v reálném čase na speciální barevné mapě s vysokým rozlišením. Díky aplikaci lokalizačních služeb a zabudovanému přijímačii GPS mohou vaši zákazníci využívat všech výhod plynoucích z možnosti sledování aktuální polohy jejich vozidel nebo personálu Doplňková aplikace textových zpráv

Služby textových zpráv

Služby textových zpráv umožňují komunikaci mezi radiostanicemi a dispečerským systémem, mezi radiostanicemi a zařízeními s možností příjmu elektronické pošty a mezi vzdálenými PC klienty přidělenými radiostanicím.

S využitím aplikace od aplikačního partnera MOTOTRBO lze do systému přidat aplikaci typu klient/server, která rozšíří rejstřík funkce textových zpráv o možnost komunikace mezi radiostanicemi a dispečerskými osobními počítači Dispečerský osobní počítač může navíc fungovat jako brána do služby elektronické pošty, prostřednictvím které lze zprávy z radiostanic zasílat do jakýchkoliv zařízení s možností příjmu elektronické pošty.

Základní telemetrické služby

MOTOTRBO lze nakonfigurovat a upravit pro telemetrický provoz. PC aplikace provázaná s radiostanicí MOTOTRBO může kontrolovat vstupy a výstupy radiostanice, což umožňuje zavedení celé řady základních telemetrických služeb, jako je např. automatizované čtení, monitoring a řízení a sledování zařízení.

Informace o systému MOTOTRBO naleznete i přímo na stránkách MOTOROLY

  Pro cenovou nabídku či jiný dotaz využijte náš Poptákový formulářPoptávkový formulář

RASPRO s.r.o., Mobil: +420 602 516 700, Email: raspro@raspro.cz Created by LUVR s.r.o.