Vice aktualit

RADIOSTANICE A RÁDIOVÉ SÍTĚ

Rádiový systém Motorola Vám nabízí značné možnosti při budování konkrétní radiové sítě. Vyznačuje se maximální flexibilitou provozu a jednoduchou obsluhou s řadou uživatelsky definovatelných funkcí. Tento systém byl vyvinut firmou Motorola právě pro nasazení ve službách. Všechny funkce lze použít v provedení lokální radiové sítě (základny). Při použití převaděčů se kombinační možnosti značně rozšíří o další služby řídící jednotky převaděče.

NovinkaNOVINKA NA ČESKÉM TRHU: TRBOdata - zařízení určené pro přenos dat přes digitální radiostanice MOTOROLA MOTOTRBO. Dokáže zajistit i řízení hlasového režimu radiostanic (vhodné například k selektivní hlasové komunikaci, nouzovému volání či odposlechu určitého prostoru). Více zde

Radiostanice MOTOROLA Vám umožní: Digitální-radiostanice-DP36

- identifikaci volající stanice
- nouzové volání
- zkušební volání
- výstražné volání
- selektivní volání individuální, skupinové a flotily (SC)
- vnější poplašné volání (externí signalizace)
- zpětnou výzvu
- dálková kontrola zapnuté RDST (CH)
- scan (několik priorit, prioritní kanál, individuální)
- autotest
- zanechaní výzvy (CA)
- možnost propojení do JTS
- přeladitelnost v celém pásmu
- plynule programovatelný výkon
- možnost oddělování do hovorových skupin
- zapnutí radiostanice při startu vozidla
- datové přenosy

Identifikace volající stanice
- tato funkce Vám umožňuje sledovat na zobrazovači Vaší základnové stanice, která z Vašich stanic právě vysílá. Tato funkce je velmi důležitá zejména ve spojení s nouzovým voláním. V běžném provozu se uplatní voláním účastníka z listu radiostanice, nebo dispečerské konzole či počítače (jmenovitý list účastníků na konzoly.
Nouzové volání
- velmi potřebná funkce, zejména v oblasti přepravy osob, peněz, nebezpečných nákladů apod. Aktivuje se pomocí externího tlačítka nebo pedálu ve vozidle, nebo tlačítka na kapesní radiostanici. Po aktivaci se stanice "zmrazí" ve stavu, ve kterém se nacházela před aktivací, tzn. nic neprozrazuje, že je stanice v tomto režimu. Dojde k trvalému zaklíčování stanice, takže je veškeré dění ve vozidle přenášeno na základnovou stanici.
Zkušební volání
- tuto funkci oceníte zejména tehdy, musíte-li z nejrůznějších důvodů kontrolovat pracovníky, kteří u sebe mají stanice, ale i pro kontrolu bezporuchového stavu a dosahu. Při tomto volání se stanice navenek chová naprosto přirozeně, bez vědomí obsluhy však podá stavovou informaci na základnu o tom, zda je na příjmu. Po tomto volání již může následovat běžná relace.
Výstražné volání
- pokud dojde k situaci, že stanice sice je na příjmu, ale obsluha se u ní nenachází (situace běžná zejména u servisních vozů), je možné použít výstražné volání. Po tomto volání stanice vydává zvukovou výstrahu až do doby, než se dostaví obsluha a tuto funkci vypne. Přitom ví, že se něco děje a může se ihned spojit se základnou.
Selektivní volání
- pokud Vaše síť obsahuje větší množství radiostanic, je pravděpodobné, že budete využívat možnost selektivní volby volané stanice. Princip selektivního volání lze jednoduše osvětlit na příkladu klasického telefonu. Tak i zde mohu volat jinou stanici tak, že po přechodu do režimu selektivní volby volím její identifikační číslo. Stanice volaného potom reaguje podobně jako telefon - vyzváněcím tónem. Pro potřebu vedoucích pracovníků, kteří potřebují mít přehled o vysílání svých podřízených zde existuje možnost i tyto hovory slyšet - pomocí funkce monitor, která jim tyto relace může otevřít a dovoluje jim tak kontrolovat veškerý rádiový provoz. Naopak je také možné naprosté utajení vysílání vedoucích pracovníků, kdy jejich relace v režimu selektivní volby nejsou jejich podřízeným přístupné.
Vnější poplašný signál
- základnová nebo vozidlová radiostanice Vám umožňuje připojení řady rozšiřujících periférií, mezi které může patřit např. záznamník, ext. poplašné zařízení, alarm a pod.
Zajištění stanic proti odcizení
- při odpojení napájecího napětí se stanice softwarově zablokují.
Datový přenos po sériové lince RS232-485
- data možnost přenášet po vložení modemové desky.
Datový přenos ve formátu MAP 27
Snímání polohy vozů

Fyzikální vlastnosti radiostanic


Radiostanice firmy MOTOROLA jsou vývojově koncipované pro nasazení v náročných podmínkách průmyslu a státní správy. S ohledem na náročné požadavky kladené na přístroje v tomto druhu provozu jsou radiostanice testované vojskem U.S.A., které ve svých testech zjišťuje skutečné vlastnosti přístrojů. Nabízené radiostanice vyhovují normám U.S. Army v těchto položkách:

  • nízký tlak - odolnost v extrémních podmínkách nízkého tlaku
  • nízká teplota - odolnost v nasazení v extrémních podmínkách nízkých teplot (garantována nejnižší prac. teplotou -30°C)
  • vysoká teplota - odolnost proti účinkům vysokých teplot a sálání (garantována nejvyšší prac. teplota +60°C)
  • sluneční záření - odolnost proti působení slunečního UV záření
  • odolnost proti dešti  stanice je uvnitř izolovaná, odolává působení deště a stékající vody (POZOR, nejedná se o vodotěsnost)
  • odolnost proti vlhkosti - stanice je odolná proti působení extrémní atmosferické vlhkosti (blízkost tekoucí vody, sprchy apod.)
  • agresivní slané výpary - stanice je odolná proti působení agresivních výparů (jedná se zejména o zvýšenou odolnost proti korozi)
  • odolnost proti prachu - odolnost stanice proti zanesení prachem (izolované šásí)
  • odolnost proti vibracím - stanice vyhovuje použití v podmínkách s vysokými vibracemi (prostředí strojoven, automobilů apod.)
  • odolnost proti nárazům - stanice je odolná proti poškození při nárazu (např. pádem, přejetí automobilem apod.)

Výše uvedené vlastnosti jsou zahrnuty v Military Standarts 810 C,D & E. Skutečnost, že radiostanice MOTOROLA splňují tyto podmínky, činí z nich nejvhodnější přístroje pro vysoce náročné použití v mnoha oblastech působnosti.
  Pro cenovou nabídku či jiný dotaz využijte náš Poptákový formulářPoptávkový formulář

RASPRO s.r.o., Mobil: +420 602 516 700, Email: raspro@raspro.cz Created by LUVR s.r.o.